ubezpieczenia
Porady

Czy ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego zawsze wiąże się z ryzykiem powstania jakichś szkód, dlatego istotne jest, aby każdy rolnik posiadał odpowiednie ubezpieczenie. Dzięki temu zapewni sobie właściwą ochronę. Warto zatem wiedzieć, na czym takie ubezpieczenie polega, jaki zakres obejmuje oraz czy jest obowiązkowe.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu?

O tym, kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu, mówi Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. W ramach zawartych w niej przepisów takie ubezpieczenia posiadać musi każdy rolnik, który odprowadza podatek od działalności rolniczej oraz posiada areał rolny większy niż 1 ha. Na takiej osobie spoczywa obowiązek ubezpieczenia zarówno siebie, jak i budynków gospodarczych. Polisy ubezpieczeniowe dla rolników oferuje niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe.

W wyborze najlepszego rozwiązania pomóc może broker ubezpieczeniowy w Toruniu. Warto skorzystać z pomocy fachowca, aby mieć pewność, że wybierze się optymalną ofertę. Pytanie, jakie jeszcze można tu zadać, dotyczy tego, kogo tak naprawdę uznaje się za rolnika. Przepisy są tutaj jasne. Rolnikiem jest osoba fizyczna, która posiada gospodarstwo rolne. Co jednak ważne, mowa tu o obszarze użytków rolnych przekraczającym 1 ha.

Obowiązek ubezpieczenia

Czy ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe? Warto wiedzieć, kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia. Zawarcie polisy OC dla gospodarstw rolnych jest obowiązkowe w chwili nabycia ziemi. Obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej spoczywa na rolniku przez cały okres posiadania gospodarstwa. Jeśli dana osoba zdecyduje się na sprzedaż, to obowiązek ubezpieczeniowy przechodzi na nowego właściciela. Sprzedający rolnik, pamiętać przy tym musi, aby poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czas trwania ubezpieczenia i jego zakres

Obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstwa rolnego zwykle zawierane jest na okres 12 miesięcy. Po tym czasie następuje automatyczne przedłużenie na kolejny rok, chyba że rolnik zdecyduje się wypowiedzieć umowę i skorzystać z oferty innego ubezpieczyciela. Można zatem powiedzieć, że ubezpieczenie rolne obowiązkowe działa na takiej samej zasadzie, jak np. polisa OC na samochód.

Ubezpieczenia stanowi ochronę zarówno dla samego rolnika, jak i dla jego pracowników i osób trzecich. W przypadku wystąpienia szkody zostanie ona pokryta ze środków towarzystwa ubezpieczeniowego. Dotyczy do uszkodzenia budynku gospodarczego rolnika, wypadku pracownika, bądź uszkodzenia mienia osoby trzeciej.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne – wyjątki

Trzeba wiedzieć, że są takie przypadki, których obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstwa rolnego nie obejmuje. Innymi słowy, są takie szkody, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci rolnikowi odszkodowania. Przykładem może być tu sytuacja polegająca na tym, że szkodę rolnikowi wyrządzi osoba z nim mieszkająca bądź pracująca w jego gospodarstwie. Podobnie jest w przypadku, jeśli dojdzie do szkody osoby trzeciej w wyniku wady produktów dostarczanych przez rolnika, a osoba ta o szkodzie wiedziała.

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego

W związku z tym, że rolnik musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie, to za jego brak grozi kara. To, czy dany rolnik takie ubezpieczenie posiada, sprawdza właściwy w tym zakresie organ. Takie uprawnienia ma wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Poza tym fakt posiadania obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego kontrolowany jest również przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak wspomniano, brak ubezpieczenia wiąże się z nałożeniem na rolnika odpowiedniej kary. Dziś wynosi ona 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Posiadanie ubezpieczenia rolnego jest niezwykle ważne. Praca w gospodarstwie rolnym zawsze wiąże się z ryzykiem wypadku, bądź uszkodzenia mienia. Brak polisy OC może skończyć się dla właściciela gospodarstwa niemałymi konsekwencjami finansowymi. Lepiej jest zatem nie ryzykować i takie ubezpieczenie wykupić.