natura
Porady

Co kontroluje ochrona środowiska?

To, co kontroluje ochrona środowiska, jest dość rozległym tematem. Dzięki ustawie z 2001 roku mamy zarys tego, czym zajmują się programy dotyczące natury oraz ekologii. Co ciekawe, na różnych obszarach Polski wypełnianie obowiązków zapisanych w tym dokumencie skupia się na różnych elementach. W obszarach zagrożonych zanieczyszczeniami powietrza to właśnie to jest głównym problemem, na których skupiają się lokalne społeczności. Z kolei w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód lub gruntów, to właśnie na nie zwraca się największą uwagę.

Ciekawą rzeczą, którą także uchwaliła ustawa z 2001 roku, był podział obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Znaczy to, że w dużej mierze spełnianie wymagań ustawy spoczywa na barkach pomniejszych podmiotów prawa oraz organów administracji (w tym na przykład gmin). W wyniku tego powstały firmy zajmujące się tzw. obsługą ochrony środowiska. Jak ta sytuacja wygląda w województwie dolnośląskim, a zwłaszcza metropolii, jaką jest Wrocław?

Ochrona środowiska we Wrocławiu

Wrocław, jak każde inne duże miasto (oraz stolica województwa) ma specjalny oddział zajmujący się sprawami ekologii. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stoi na straży wszystkich działań związanych z ochroną środowiska. Podobnie jak w przypadku innych organów administracji, to na barkach owego funduszu spoczywają obowiązki wypełniania postulatów ustawy z 2001 roku.

To, co składa się na takie obowiązki to m.in. ustalanie kosztów korzystania ze środowiska oraz jego naturalnych zasobów, warunki wprowadzania różnych rodzajów energii lub substancji do środowiska czy te dotyczące samej ochrony natury. Jest to dość duży zakres, dlatego naprzeciw tym wymaganiom wyszły specjalistyczne firmy zajmujące się wspieraniem gmin oraz województw w wypełnianiu tychże wymagań.

Obsługa ochrony środowiska we Wrocławiu

We Wrocławiu siedziby ma kilka firm zajmujących się sprawami obsługi ochrony środowiska. Każda z nich oferuje podobny program i chcę być tą, która zostanie zaproszona do współpracy z miastem.

Czym zajmuje się firma, której specjalizację stanowi obsługa ochrony środowiska? Wrocław

Przede wszystkim firmy specjalizujące się w obsłudze ochrony środowiska we Wrocławiu zajmują się tworzeniem, opracowywaniem i wdrażaniem potrzebnej dokumentacji oraz sprawami biurokratycznymi. Ilość wymaganych dokumentów jest ogromna, zaś przy innych sprawach, jakie ma na głowie Urząd Miasta to wręcz niemożliwe, by sprostać im wszystkim. Gdy należyte formularze oraz dokumenty zostały sporządzone, taka obsługa obejmuje także prezentowanie ich na sesjach lub audytach rady miasta bądź gminy.

Firmy dodatkowo zajmują się też przeprowadzaniem konsultacji, czy to ze specjalistami z dziedzin ekologii (którzy zazwyczaj w takich przedsiębiorstwach pracują), czy z mieszkańcami miasta. Prowadzą ewidencję odpadów i kart przekazania odpadów oraz sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto realizują decyzje Inspektora Ochrony Środowiska, a także wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem miasto, w zakresie przepisów czy rozwiązań.

Takie wsparcie jest niesamowicie pomocne przy ilości obowiązków, jakie spoczywają na barkach miasta (lub gminy). Dzięki dodatkowej pracy, jaką zatrudnione firmy wkładają w obsługiwanie ustawy o Ochronie Środowiska, mieszkańcy miasta Wrocław mogą być pewni, że usługi w dziedzinie ekologii stoją na wysokim poziomie.