olej
Porady

Co zrobić z olejem po smażeniu, żeby nie zatkać rur? Praktyczne porady

Olej posmażalniczy może stanowić poważne wyzwanie w zakresie prawidłowej utylizacji odpadów. Większość osób w warunkach domowych po prostu wylewa go do zlewu lub toalety, nie zdając sobie nawet sprawy, że ryzykują zatkaniem rur. Z jakiego powodu ciekły olej może stanowić zagrożenie dla drożności rur kanalizacyjnych? Co zrobić z olejem po smażeniu, żeby uniknąć takich problemów?

Dlaczego olej posmażalniczy powoduje zatykanie rur?

Olej roślinny, który kupujemy w sklepach, to jasnozłota, nieco lepka ciecz. Chociaż nie miesza się z wodą, to jednak trudno sobie wyobrazić, aby olej był w stanie zapchać rury. Tymczasem pozostały po smażeniu olej wylewany do odpływów kanalizacyjnych, sedesów czy zlewów kuchennych stanowi poważne zagrożenie dla drożności rur, nawet tych o dużych średnicach. Z czego wynika problem i dlaczego prawidłowa utylizacja oleju roślinnego ma tak duże znaczenie?

Trzeba zauważyć, że tłuszcz w wyniku obróbki termicznej zmienia swoje parametry. Staje się wyraźnie bardziej gęsty. Poza tym pozostają w nim zanieczyszczenia stale, będące pozostałością po smażonych produktach. W momencie wylewania do zlewu czy toalety, taki olej posmażalniczy jest gęsty, jednak nadal jest cieczą. Stygnąc, ulegać może jednak całkowitemu zestaleniu. Poza tym oblepia rury i powoduje przyklejanie się do nich innych zanieczyszczeń, znajdujących się w kanalizacji. Po jakimś czasie dochodzić może więc do tworzenia się poważnych zatorów tłuszczowych, trudnych do usunięcia łatwo dostępnymi metodami. Zaniedbanie problemu może pociągnąć za sobą spore koszty późniejszego udrażniania rur lub naprawy systemu wodno-kanalizacyjnego. Nikomu nie trzeba też tłumaczyć, że zapchane zlewy, wybijające toalety czy niespływająca woda z brodzika mogą skutecznie utrudnić codzienne funkcjonowanie. Co zrobić z zużytym olejem po smażeniu, żeby uniknąć poważnych konsekwencji?

Co zrobić z olejem po smażeniu?

Ponieważ zużytego tłuszczu nie należy wylewać bezpośrednio do kanalizacji, pozostaje pytanie: co zrobić z olejem posmażalniczym? Większość z nas zdążyła już oswoić się z ideą segregacji odpadów i osobnymi kontenerami na odpady plastikowe, szkło, papier czy bioodpady. Olej po smażeniu trudno jednak dopasować do którejś z tych kategorii. Niektórzy sądzą, że jako produkt organiczny, olej powinien trafić do pojemnika na bioodpady, jednak jest to błąd. Co zatem zrobić z kłopotliwym odpadem? Istnieje kilka rozwiązań:

  • Wyrzucić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

W tym celu zużyty olej posmażalniczy, po całkowitym wystygnięciu, należy przelać do zakręcanej butelki i wrzucić do kontenera wraz z innymi odpadami, dla których nie ma odpowiednich pojemników;

  • Oddać do miejscowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W tym wypadku również należy olej przelać do jakiegoś zakręcanego pojemnika. Można wykorzystać większą, kilkulitrową butlę, do której zlewać będziemy zużyty tłuszcz. Do PSZOKu  nie trzeba wybierać się po każdym smażeniu, a dopiero po napełnieniu całego opakowania;

  • Wrzucić do olejomatu.

W  niektórych miastach znajdują się specjalne olejomaty, z których olej, również w zakręconych butelkach PET, odbierany jest przez przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją tego typu odpadów.

  • Oddać do utylizacji w specjalistycznej firmie

W przypadku placówek gastronomicznych, restauracji lub hoteli, jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest podpisanie stosownej umowy na odbiór odpadów z firmą zajmującą się przetwórstwem i utylizacją zużytych tłuszczów.

Na czym polega utylizacja oleju roślinnego?

Utylizacja oleju roślinnego w firmach zajmujących się przetwórstwem i utylizacją tego typu odpadów obejmować może jego oczyszczanie i ponowne wykorzystanie na wiele różnych sposobów. W zależności od rodzaju oraz jakości produktu olej posmażalniczy może stać się surowcem do produkcji tworzyw sztucznych, biopaliw, smarów lub przemysłowych środków czyszczących.

Ponowne wykorzystanie choć pewnej części zużytego oleju posmażalniczego stanowi ważne odciążenie dla środowiska naturalnego, w którym odpad taki rozkłada się przez wiele lat, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla funkcjonowania naturalnych ekosystemów. Warto więc pomyśleć o prawidłowej jego utylizacji, aby uniknąć poważnych konsekwencji dla środowiska i funkcjonowania systemów wodno-kanalizacyjnych.